top of page

- Pateikite paraišką tapti akredituotu privačiu ko-investuotoju  -

Pelno dalybos sėkmingo pasitraukimo iš sandorio atveju

Kas gali tapti akredituotu Fondo investuotoju?

Sėkmingo pasitraukimo iš įmonės atveju, Fondas riboja savo investicijų grąžą iki 6% sudėtinių metinių palūkanų, o likusi grąža atitenka kartu su Fondu investuojantiems asmenims. Fondas ir akredituoti ko-investuotojai pasirašo bendrojo investavimo sutartį, kuri reglamentuoja pelno dalybos schemą, investuotojo atstovo vaidmenį ir skatinimus, bei kitas susijusias sąlygas.

Akredituoti privatūs investuotojai gali būti viešinami mūsų internetinėje svetainėje arba išlikti konfidencialūs. Taip pat, išreiškus susidomėjimą, Fondas dalijasi informaciją apie įmones, kurios kreipiasi ieškodamos finansavimo.


Konkrečiame investicijų raunde gali dalyvauti ir kiti ko-investuotojai "pari-pasu" principu, kurie NĖRA pelno dalybos schemos dalimi. 

Fondas tik ko-investuoja, t. y. nepriimame indėlių į Fondo kapitalą, visi ko-investuotojai investuoja tiesiogiai į startuolį.

Fondas taip pat ko-investuoja pari-pasu (t.y. vienodomis) sąlygomis. Pagal šį modelį ko-investuotojams akredituotis neprivaloma, taikomos stardartinės KYC & AML patikros procedūros.

Ko-investuotojų astovo vaidmuo

Absoliučioje daugumoje investicinių atvejų Fondas pasirenka vadovaujantį privačių ko-investuotojų atstovą, kuris atstovauja Fondui portfelio įmonėje, įskaitant Fondo balsavimo teisių perleidimą. Investuotojų atstovas gali susitarti su kitais ko-investuotojais dėl papildomų paskatų sėkmingo pasitraukimo atveju. Taip pat atstovas privalo gauti išankstinį Fondo sutikimą balsuojant dėl kertinių sprendimų, išvardytų atitinkamuose susitarimuose. Fondas tikisi, kad investuotojų atstovas aktyviai dalinsis savo profesionaliomis žiniomis ir verslo ryšiais palaikant startuolio įkūrėjus, bei užtikrins laiku teikiamas startuolio ataskaitas.

Fondas gali akredituoti privačiuosius investuotojus - verslo angelus, jų specialiosios paskirties įmones, angelų klubus arba sindikatus, privačius rizikos kapitalo fondus, šeimos biurus ir panašias organizacijas, jei jos NETURI viešojo kapitalo savo investicinėje veikloje, pilnai laikosi KYC ir AML procedūrų bei reikalavimų, ir išlaiko nepriekaištingą reputaciją.


Akreditacija yra būtina tik pelno dalybos schemai. Ko-investuotojai, pagal "pari-pasu" principą, yra tikrinami pagal KYC ir AML procedūras.

 

Privatūs investuotojai yra akredituojami 2 metų laikotarpiui, kurį galima pratęsti pateikus atitinkamą informacijos atnaujinimą. Jei akreditacijos metu buvo paslėpta arba klaidingai pateikta informacija ir/arba vėliau atsirado naujų faktų, Fondo sprendimu akreditacija gali būti atšaukta.

Daugiau informacijos:

Sėkmės istorija su "Interactio"

Pirmasis fondo pasitraukimas iš investicijos iš yra tikras sėkmės istorijos pavyzdys, iliustruojantis fondo pelno dalybos schemos, skirtos stiprinti verslo angelų ekosistemą, privalumus.

Kartu su privačių verslo angelų grupe investavome į „Interactio“ ir pasitraukėmę po 1 metų, kai sekančio finansavimo etapo vertė siekė 30 mln. JAV dolerių. Investicijos vertė padidėjo 9 kartus, tačiau Fondui ribojant savo investicijų grąžą iki 6% sudėtinių metinių palūkanų, privačių verslo angelų grupės grąža padidėjo iki 34 kartų.

Atsisiųskite akreditavimo dokumentus, užpildykite ir įkelkite per žemiau esančią formą

*Šiuos dokumentus būtina užpildyti, pasirašyti ir prisegti formoje.

Užpildykite šią internetinę akreditavimo formą ir įkelkite visus paraiškos dokumentus.
Upload File
Upload File
Upload File
Upload File
Upload File
Investuotojo tipas

Dėkojame!

bottom of page