top of page

Apie Mus

Coinvest Capital fondas buvo įkurtas 2018 m., siekiant sustiprinti Lietuvos verslo angelų ekosistemą teikiant pelno dalijimosi schemą akredituotiems privatiems investuotojams bei gerinti prieigą prie rizikos kapitalo  ankstyvos stadijos startuoliams.

Coinvest Capital – unikalus rizikos kapitalo fondas, finansuojamas viešomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis. 100% Fondo nuosavybės priklauso nacionalinei plėtros įstaigai INVEGA, kurios visos akcijos priklauso Lietuvos Respublikos valstybei.

2022 m. visiškai atnaujinta Fondo vadovavimo komanda, kuri toliau valdo esamą portfelį bei vykdo naujas investicijas pagal atnaujintą investavimo strategiją ir siekius.

Priimdami investicinius sprendimus vadovaujamės geriausiomis rizikos kapitalo valdymo praktikomis ir bendradarbiaujame su akredituotais verslo angelais, kuriems  daugeliu atvejų esame perleidę mūsų balsavimo teises bei kurie atstovauja investuotojų interesams valdyboje. 

Startup
Litban 5 years award_edited.jpg

Siekiame stiprinti Lietuvos startuolių ekosistemą, dalijamės savo žiniomis ir įžvalgomis renginiuose bei konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, užsiimame įvairių akceleratorių startuolių mentoryste ir, kaip komisijos nariai, dalyvaujame hakatonų bei pitch'ų renginiuose. 

Fondo vadovaujanti direktorė Viktorija Trimbel yra Lietuvos Verslo Angelų Asociacijos (LitBAN) valdybos narė. 2023 m. LitBAN suteikė Fondui 5 pirmųjų veiklos metų rizikos kapitalo fondo partnerio apdovanojimą.

Coinvest Capital yra Fondo prekinis ženklas, o nuosavybės ir valdysenos struktūra pateikta žemiau:

Veiklos ataskaitos

Sužinokite daugiau apie Fondo veiklą parsisiųsdami oficialias veiklos ataskaitas (lietuvių kalba).

    Fondo valdymo struktūra

Coinvest Capital nuosavybes struktura
Coinvest Capital valdysenos struktura
Fondo veiklos reglamentavimas

"Coinvest Capital" yra dukterinė INVEGOS įmonė ir taiko politiką, procedūras, teisinius ir norminius aktus, kurie yra universalūs visai INVEGOS grupei, išskyrus atvejus, kai fondo specifika reikalauja atskiro specialiai pritaikyto dokumento. Dauguma šių dokumentų yra tik lietuvių kalba.

Daugiau informacijos rasite žemiau esančiose nuorodose.

Reputacija bei korupcijos prevencija

Nepriekaištinga profesinė reputacija yra viena pagrindinių COINVEST CAPITAL ir ją kontroliuojančiosios bendrovės INVEGA vertybių. Taikome nulinės tolerancijos korupcijai politiką, nuosekliai ir kryptingai vykdome korupcijos ir sukčiavimo prevenciją, siekdami užtikrinti, kad mūsų darbuotojai dirbtų skaidriai ir efektyviai. To paties tikimės ir iš savo nepriklausomų investicinio komiteto narių, portfelio įmonių steigėjų, pagrindinių darbuotojų ir fondo ko-investuotojų.

Praneškite mums, jei turite pagrindo įspėti mus apie galimą didelę riziką ar įtarimus dėl neteisėtų veiksmų, pavyzdžiui, korupcijos ar elgesio, kuris kvalifikuojamas kaip korupcija ar nusikalstama veika, arba galimo fondo investicijų pasisavinimo ar netinkamo panaudojimo. Taip pat nedvejodami siūlykite keisti mūsų procedūras, jei jos, Jūsų nuomone, gali sudaryti sąlygas piktnaudžiauti tarnybiniais įgaliojimais.

Atminkite, kad Lietuvos įstatymai draudžia bet kokį šmeižtą ar melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimu. Už tokį elgesį baudžiama pagal įstatymą.

  • Jei norite mums pranešti arba įspėti apie fondų portfelio įmonių steigėjus, pagrindinius darbuotojus ir bendrus investuotojus, naudokite toliau pateiktą formą. Jūsų pranešimas bus ištirtas fondo viduje.

  • Jei norite mums pranešti arba įspėti apie Fondo darbuotojų ir (arba) nepriklausomų investicinio komiteto narių elgesį, prašome pasinaudoti mūsų kontroliuojančiosios bendrovės INVEGA teikiamomis galimybėmis, vadovaujantis Grupės politika ir procedūromis šioje nuorodoje https://invega.lt/korupcijos-prevencija/234.

  • Be to, apie atitinkamas problemas galite pranešti tiesiogiai Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai https://www.stt.lt/.

  • Esant galimam neskaidriam ES struktūrinės finansinės paramos panaudojimui, pranešimą galite pateikti tiesiogiai čia https://www.esinvesticijos.lt/lt/pranesimai-ir-korupcija.​

Plačiau apie pranešimo tyrimo taisykles ir procedūras skaitykite čia: https://invega.lt/korupcijos-prevencija/234

Šia forma galite pranešti Fondui apie bendrainvestuotojus ir portfelio įmones:
Pažymėkite atitinkamą kategoriją / Please mark relevant field
bottom of page