top of page
Subfondai yra skėtinio rizikos kapitalo fondo „CoInvest Capital” dalys, turinčios skirtingą investavimo strategiją ir finansavimo šaltinį.
Įmonei ir investuotojams palankiausią subfondą parenkame patys
Tinkami investavimo subjektai

1. Fondui ribojant savo grąžą iš investicijos:

 • Labai mažos ir mažos įmonės arba

 • labai mažos ir mažos įmonės, kurios yra:ą

2. Fondui neribojant savo grąžos iš investicijos

 • Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės
  Neribojamas amžius

 • Veikiančios ne ilgiau nei 5 metus nuo jų registracijos

 • Nelistinguojamos reguliuojamoje rinkoje

 • Neskirsčiusios pelno akcininkams ar dalininkams

 • Neperėmusios kitos įmonės veiklos

 • Nesukurtos per įmonių susijungim

Strategija

Investuojama į darnaus judumo skatinimą ir aplinkai draugiško transporto plėtojimą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimą (išskyrus netinkamas veiklas, kaip tai nurodyta subfondo apraše)

Pagrindinė investavimo teritorija – Lietuva

Nauda investuotojams
 • Neturtinių teisių perleidimas privatiems investuotojams įmonėje.

 • Fondo grąžos ribojimas iki 6 %

 • Fondo grąžos ribojimas iki 4 %, jei įmonė, į kurią investuojama yra arba per 12 mėn. nuo investicijos būna įtraukta į „First North“ alternatyviąją rinką

Investicijų dydis
 • Iki 200 tūkst. EUR arba iki 600 tūkst. EUR

 • Iki 1,2 mln. EUR novatoriškoms įmonėms ir labai mažoms bei mažoms įmonėms, į kurias neribojama Fondo grąža

Investicijų intensyvumas
 • Iki 80 %

bottom of page