top of page
Subfondai yra skėtinio rizikos kapitalo fondo „CoInvest Capital” dalys, turinčios skirtingą investavimo strategiją ir finansavimo šaltinį.
Įmonei ir investuotojams palankiausią subfondą parenkame patys
Tinkami investavimo subjektai

Labai mažos ir mažos įmonės arba labai mažos ir mažos įmonės, kurios yra:

 • veikiančios ne ilgiau nei 5 metus nuo jų registracijos;

 • nelistinguojamos reguliuojamoje rinkoje;

 • neskirsčiusios pelno akcininkams ar dalininkams;

 • neperėmusios kitos įmonės veiklos;

 • nesukurtos per įmonių susijungimą;

 • vienas iš įmonės akcininkų yra arba bus mokslo ir studijų institucija.

Nauda investuotojams
 • Neturtinių teisių perleidimas privatiems investuotojams įmonėje

 • Fondo grąžos ribojimas iki 4 %

Investicijų dydis
 • Iki 200 tūkst. EUR arba iki 600 tūkst. EUR įmonėms

 • Iki 1,2 mln. EUR novatoriškoms įmonėms

Investicijų intensyvumas
 • Iki 90 %

Strategija

Investuojama į novatoriškas įmones, įgyvendinančias MTEPI projektus sumaniosios specializacijos srityse (išskyrus netinkamas veiklas, kaip tai nurodyta subfondo apraše)


Pagrindinė investavimo teritorija – Lietuva

bottom of page