top of page
Subfondai yra skėtinio rizikos kapitalo fondo „CoInvest Capital” dalys, turinčios skirtingą investavimo strategiją ir finansavimo šaltinį.
Įmonei ir investuotojams palankiausią subfondą parenkame patys
Tinkami investavimo subjektai

1. Fondui ribojant savo grąžą iš investicijos:

 • Labai mažos ir mažos įmonės arba

 • labai mažos ir mažos įmonės, kurios yra:

 • veikiančios ne ilgiau nei 5 metus nuo jų registracijos;

 • nelistinguojamos reguliuojamoje rinkoje;

 • neskirsčiusios pelno akcininkams ar dalininkams;

 • neperėmusios kitos įmonės veiklos;

 • nesukurtos per įmonių susijungimą.

2. Fondui neribojant savo grąžos iš investicijos:

 • Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės

 • Neribojamas amžius

Strategija

Visi veiklos sektoriai, įskaitant MTEPI veiklą sumaniosios specializacijos srityse (išskyrus netinkamas veiklas, kaip tai nurodyta subfondo apraše).

Pagrindinė investavimo teritorija – Lietuva

Nauda investuotojams
 • Neturtinių teisių perleidimas privatiems investuotojams įmonėje

 • Fondo grąžos ribojimas iki 6 % (išskyrus investavimą į įmones, į kurias neribojama Fondo grąža)

 • Fondo grąžos ribojimas iki 4 %, jei įmonė, į kurią investuojama, yra arba per 12 mėn. nuo investicijos būna įtraukta į „First North“ alternatyviąją rinką

Investicijų dydis
 • Iki 200 tūkst. EUR arba iki 600 tūkst. EUR

 • Iki 1,2 mln. EUR novatoriškoms įmonėms ir labai mažoms bei mažoms įmonėms, į kurias neribojama Fondo grąža

Fondo dalis investicijoje
 • Iki 90 %, kai ribojama fondo grąža

 • Iki 50 %, kai neribojama Fondo grąža

bottom of page