top of page
Subfondai yra skėtinio rizikos kapitalo fondo „CoInvest Capital” dalys, turinčios skirtingą investavimo strategiją ir finansavimo šaltinį.
Įmonei ir investuotojams palankiausią subfondą parenkame patys
Tinkami investavimo subjektai

Labai mažos ir mažos įmonės arba labai mažos ir mažos įmonės, kurios yra:

 • neskirsčiusios pelno akcininkams ar dalininkams;

 • veikiančios ne ilgiau nei 5 metus nuo jų registracijos;

 • neperėmusios kitos įmonės veiklos;

 • nelistinguojamos reguliuojamoje rinkoje;

 • nesukurtos per įmonių susijungimą.

Strategija

Visi veiklos sektoriai, įskaitant finansiniame sektoriuje veikiančias įmones (išskyrus netinkamas veiklas, kaip tai nurodyta subfondo apraše).

Pagrindinė investavimo teritorija – Lietuva

Nauda investuotojams
 • Neturtinių teisių perleidimas privatiems investuotojams įmonėje

 • Fondo grąžos ribojimas iki 6 % metinių sudėtinių palūkanų

 • Fondo grąžos ribojimas iki 4 %, jei įmonė, į kurią investuojama, yra arba per 12 mėn. nuo investicijos būna įtraukta į „First North“ alternatyviąją rinką

Investicijų dydis
 • Iki 200 tūkst. EUR arba iki 600 tūkst. EUR

 • Iki 1,2 mln. EUR novatoriškoms įmonėms

Fondo dalis investicijoje
 • iki 80 %

bottom of page