Žinutė startuoliams: gyvenimas tęsiasi, neeilinėje situacijoje ieškokite galimybių

2020

Fondas skatina jaunas įmones – ypač tas, kurios plėtoja kovai su koronavirusu skirtas priemones arba mato naujai atsiverčiančias galimybes – ieškoti finansavimo, vykdyti plėtrą arba komercializuoti stalčiuje esančias idėjas.

Kartusu verslo angelais į startuolius investuojantis „Koinvesticinis fondas“neketina sudėtingu laikotarpiu stabdyti naujų investicijų arba keistiinvestavimo sąlygų bendrovėms, su kuriomis šiuo metu deramasi. Atvirkščiai. Fondasskatina jaunas įmones – ypač tas, kurios plėtoja kovai su koronavirusu skirtaspriemones arba mato naujai atsiverčiančias galimybes – ieškoti finansavimo, vykdytiplėtrą arba komercializuoti stalčiuje esančias idėjas.

„Neeilinė situacijaskatina didesnį poreikį medicininėms apsaugoms priemonėms, į kitą lygįpersikelia maisto ir kitų produktų pristatymas, gyvybiškai svarbią reikšmęįgauna asmens higiena, sveikesnis gyvenimo būdas, stipriai auga naudojimasis nuotolinėmispaslaugomis. Tai pasaulinės tendencijos, kurias startuoliai ir kitos jaunosįmonės gali išnaudoti, kurdami naujus produktus ar paslaugas. Galbūt subendraminčiais universitete ar laboratorijoje kuriate produktą, susijusį suasmens higiena, o galbūt programėlę, kuri padės žmonėms gauti paslaugasekstremalios situacijos metu? Kviečiu jaunas įmones ir startuolius dabar ieškotifinansavimo, kuris padėtų išplėtoti jūsų produkto apimtis ar idėją. Ieškotifinansavimo turėtų ir tie startuoliai, kurių sprendimai nėra susiję sudabartine situacija, tačiau numato, ko pasauliui reikės, įveikus pandemiją“, –teigia „Koinvesticinio fondo“  direktorėViktorija Vaitkevičienė.

V. Vaitkevičienė teigia,kad gali atrodyti, jog viskas aplinkui sustojo, tačiau taip nėra. Šissulėtėjimas yra laikinas, verslo angelai sudėtingą laikotarpį turi matyti kaipgalimybę padėti perspektyvioms įmonėms įsigyjant jų akcijų, todėl jaunos įmonėsturėtų būti ryžtingos ir aktyvios. Tuo pačiu fondas planuoja artimiausiu metu sudarytigalimybes pasinaudoti fondo investavimu platesniam įmonių ratui.

„Mes investuojame kartusu verslo angelais ir rizikos kapitalo fondais, o šie pasidaliję į dvistovyklas. Vieni sutelkę dėmesį į portfelyje esančių bendrovių stebėjimą ir įnaujas investicijas nesidairo. Tačiau antrojoje stovykloje gyvenimas tęsiasi – šieinvestuotojai dairosi į tolimesnį laiko horizontą ir dabartinę situaciją matokaip galimybę įsigyti įmonių akcijų ir laukti jų vertės augimo, įveikuskoronavirusą. Todėl kviečiu startuolius ir kitas jaunas įmones bei versloangelus dabartinį laiką išnaudoti produktyviai bei domėtis naujaiatsiveriančiomis galimybėmis“, – sako V. Vaitkevičienė.

Kartu su verslo angelaisį startuolius ir kitas jaunas įmones investuojantis „Koinvesticinis fondas“veikia kaip tylusis investuotojas. Tai naudinga įmonės steigėjams, nes jiestrateginius sprendimus išlaiko savo rankose. Privatiems investuotojams, kuriais gali būti verslo angelų grupės arbarizikos kapi­talo fondai, naudinga investuoti su fondu, nes jo maksimali grąžatėra 6% sudėtinių metinių palūkanų, o visa likusi uždirbta suma, sėkmės atveju,atitenka privatiems investuoto­jams.

Nuotraukos .

No items found.
KŪB „KOINVESTICINIS FONDAS“
Vilniaus g. 33 (Talent Garden Vilnius), Vilnius
Tel.
El. paštas
Svetainė

Dokumentai

Sužinokite visą reikiamą informaciją apie dokumentų teikimą.
© KŪB „Koinvesticinis Fondas“. Visos teisės saugomos.
Designed by: Geisleris