Spausdami “Sutinku”, sutinkate, kad jūsų įrenginyje būtų saugomi slapukai, kad pagerintumėte svetainės naršymą, analizuotumėte svetainės naudojimą ir padėtumėte mūsų rinkodaros pastangoms. Spauskite Privatumo politika norėdami sužinoti daugiau informacijos.

DUK .

Investicijos

1. Koks yra investavimo procesas?

1. Įmonė (kartu su potencialiais investuotojais arba be) kreipiasi į fondą ir pristato savo idėją (dažniausiai atsiunčia savo idėjos pristatymą (angl. Pitch Deck);
2. Jei fondas susidomi idėja, toliau bendrauja su įmone ir informuoja, kokius veiksmus ji turi atlikti.
Fondo statistika: investuojama į 10 proc. į fondą su verslo angelais besikreipiančių įmonių.
3. Dažniausiai veiksmai būna tokie:
3.2. Asmenys pateikia dokumentus būti įtrauktiems į fondo investuotojų sąrašą.
3.3. Investicinis komitetas patvirtina investuotojus.
3.4. Investuotojai kartu su įmone pateikia dokumentus dėl investavimo.
3.5. Fondas analizuoja dokumentus, atlieka įmonės patikrinimą (due diligence).
3.6. Investicinis komitetas priima sprendimą investuoti arba ne.
3.7. Derinamos sutartys – fondas pateikia investuotojų sutartį tarp fondo ir investuotojų. Paruošiama investavimo sutartis (ją gali paruošti tiek fondas, tiek įmonė) tarp fondo, investuotojų, esamų įmonės akcininkų ir įmonės.
3.8. Pasirašomos sutartys ir atliekama investicija.

2. Kokios pagrindinės Koinvesticinio fondo investavimo sąlygos?

– Fondas investuoja kartu su kitais investuotojais.
– Fondas veikia kaip „tylusis investuotojas“
– Fondas perduoda savo neturtines teises investuotojams, kurie atstovauja fondo interesams. Investuotojai investicijoje veikia solidariai.
– Fondas turi teisę neatlygintinai gauti visą įmonės informaciją. Įmonė įsipareigoja teikti ketvirtines ir audituotas metines finansines ataskaitas.
– Fondas iš bendrovės pasitraukia (parduoda ar kitu būdu realizuoja investicijas) ne vėliau nei investuotojas, su kuriuo kartu buvo investuota.
– Fondas investuoja į įmonės akcinį kapitalą per naujos akcijų emisijos išleidimą arba į konvertuojamas obligacijas.
– Paprastai fondas iš investicijos tikisi išeiti po 5–7 metų.
– Jeigu bendrovė, į kurią investuojama, atitinka valstybės pagalboms reikalavimus, fondo metinė grąža apribojama iki 6 % arba 4 % metinių sudėtinių palūkanų. Likęs pelnas atitenka fondo investuotojams.
– Plačiau skaitykite konkretaus subfondo investavimo strategijoje.

3. Kokie kriterijai taikomi įmonėms, norint gauti valstybės pagalbą?

Fondo grąža iš investicijos apribojama iki 6 % arba 4 % metinių sudėtinių palūkanų, jeigu bendrovė, į kurią investuojama, atitinka šiuos kriterijus:

1. Bendrovė atitinka labai mažos įmonės arba mažos įmonės statusą, kaip jis apibrėžtas SVV įstatyme;
2. Bendrovė nėra įtraukta į vertybinių popierių biržą;
3. Bendrovė jaunesnė nei 5 metai (įsteigta ir įregistruota atitinkamuose registruose ne anksčiau kaip prieš 5);
4. Bendrovė nėra skirsčiusi pelno akcininkams ar dalininkams;
5. Bendrovė nėra sukurta per įmonių susijungimą;
6. Bendrovė nėra perėmusi kitos įmonės veiklos.

Fondo grąža iš investicijos apribojama iki 6% arba 4% metinių sudėtinių palūkanų, jeigu bendrovė, į kurią investuojama, atitinka šiuos kriterijus:
1. Bendrovė atitinka labai mažos įmonės, mažos arba vidutinės įmonės statusą, kaip jis apibrėžtas SVV įstatyme;
2. Bendrovė nėra išnaudojusi De minimis valstybės pagalbos;

4. Ar investuotojas gali pateikti prašymą dėl investicijos, jei jis nėra įtrauktas į fondo investuotojų sąrašą?

Fondas svarsto tik patvirtintų investuotojų prašymus dėl investicijos, todėl rekomenduojame pateikti paraišką įtraukti į fondo investuotojų sąrašą jau dabar, jei planuojate ateityje teikti prašymą dėl investicijos. Nepatvirtintas investuotojas gali pateikti prašymą dėl investicijos, tačiau kartu jis turi pateikti ir dokumentus įtraukti jį į fondo investuotojų sąrašą. Tik įtraukus investuotoją į fondo investuotojų sąrašą bus žiūrima į dokumentus, susijusius su investicija.

5. Ar gali prašymą dėl investicijos pateikti bendrovė, kuriai reikia finansavimo?

Fondas svarsto tik įmonių dokumentus, kuriuos jos pateikė su įtrauktais fondo investuotojais. Bendrovei, kuri ieško investuotojų, fondas gali padėti tik persiųsdamas jos informaciją fondo investuotojų sąraše esantiems asmenims. Jei kuris nors iš jų susidomės bendrovės pasiūlymu, jis susisieks su bendrove tiesiogiai.

6. Kokia fondo dalis investicijoje į vieną bendrovę?

Dažniausias fondo intensyvumas investicijoje yra iki 70 %. Fondas dėl investicijos intensyvumo sprendžia kiekvienu atveju atskirai ir gali priimti sprendimą investuoti mažesniu ar didesniu intensyvumu nei vidurkis. Svarbūs veiksniai, kuriuos fondas vertina spręsdamas dėl investicijos intensyvumo, – kito investuotojo patirtis, piniginis indėlis, investuotojų kiekis, investuotojo atlikta investicijos analizė ir pagrindimas, verslo planas, bendrovės vadovybė ir kita.

7. Kas yra sumanioji specializacija?

Jei bendrovė, į kurią investuoja subfondas „Koinvest II“, veikia sumaniosios specializacijos srityje, investicijos intensyvumas gali būti padidintas 10%.

Apie programą ir jos prioritetus daugiau pasiskaityti galima sumani2020.lt

8. Kiek prašymų dėl investicijos gali pateikti privatus investuotojas?

Vieno fondo investuotojo prašymų dėl investicijos skaičius nėra ribojamas ir nedaro įtakos fondo sprendimams.

Investuotojai (verslo angelai ir privatūs rizikos kapitalo fondai)

1. Kas gali būti fondo investuotoju, su kuriuo fondas kartu investuotų į tinkamas investuoti bendroves?

Investuotoju gali būti rizikos kapitalo fondai, jų valdymo įmonės ir verslo angelų grupės (bent 2 arba 3 verslo angelai priklausomai nuo investicijos dydžio). Fondo investuotojai turi būti nepriklausomi nuo įmonės, į kurią investuojama:

–Investuotojai negali būti įmonės, į kurią investuojama, akcininkai.
– Per susijusius asmenis fondo investuotojai negali valdyti 5% ir daugiau įmonės, į kurią investuojama, dalyvių balsų arba akcijų.

2. Kokie kriterijai taikomi verslo angelams, norintiems būti įtrauktiems į fondo investuotojų sąrašą?

Verslo angelu laikomas finansiškai stabilus, turintis patirties versle bei investavime asmuo, kuris ketina dalyvauti bendrovės, į kurią investuos, valdyme ir gali suteikti jai pridėtinės vertės (specifinė patirtis, verslo kontaktai ir pan.). Verslo angelai turi būti nepriekaištingos reputacijos, neturėti teistumo ir atitikti kitus tinkamumo reikalavimus. Verslo angelu gali būti tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys.

3. Kokią informaciją paraiškoje įtraukti į fondo investuotojų sąrašą turi pateikti rizikos kapitalo fondas arba verslo angelas?

Rizikos kapitalo fondas (arba jo valdymo įmonė) ar verslo angelas fondui pateikia nustatytos formos dokumentus, kurie yra paskelbti fondo puslapyje Investavimas. Dokumentuose taip pat yra nurodyta, kokia papildoma informacija, dokumentai turi būti pateikti kartu.

Dokumentus galima siųsti elektroniniu paštu info@coinvest.lt , siųsti laišku ar pristatyti asmeniškai šiuo adresu: Vilniaus g. 33, Vilnius (Talent Garden Vilnius).

4. Iki kada priimamos investuotojų paraiškos įtraukti į fondo investuotojų sąrašą?

Paraiškos įtraukti į fondo investuotojų sąrašą priimamos ir nedelsiant svarstomos nuolat. Investuotojų sąraše gali būti neribotas skaičius investuotojų, jis nuolat papildomas ir peržiūrimas, gavus naujos informacijos apie jau patvirtintus investuotojus. Investicinio komiteto sprendimu fondo investuotojai gali būti išbraukti iš šio sąrašo, jei pagal naujai gautą informaciją šie investuotojai nebeatitinka fondo investuotojams keliamų reikalavimų.

Neradote atsakymo į savo klausimą? Atsiųskite mums info@coinvest.lt
KŪB „KOINVESTICINIS FONDAS“
Vilniaus g. 33 (Talent Garden Vilnius), Vilnius
Tel.
El. paštas
Svetainė

Dokumentai

Sužinokite visą reikiamą informaciją apie dokumentų teikimą.
© KŪB „Koinvesticinis Fondas“. Visos teisės saugomos.
Designed by: Geisleris